Ultraäänitutkimus

Ultraäänitutkimuksesta

Sydämen ultraäänitutkimus on kaksiulotteisten poikkileikkauskuvien tuottamista sydämen sisäisestä anatomiasta pysäytysvaikutteisella ultraäänellä.

Kuvista nähdään sydämen kammioiden koko ja muoto systolessa ja diastolessa, sydänläppien ulkonäkö ja suurten verisuonten suunta. Sydämen ultraääni on näkymä, joka on otettu sydänlihaksen eri puolilta mahdollistaakseen sydämen toiminnan analysoinnin. Ultraäänen avulla voidaan tutkia rakenteellisia poikkeavuuksia janiiden vaikutusta rytmihäiriöön ja kammiovärinään.