Kolesterolilääkkeet

Kolesterolilääkkeistä

Statiinilääkkeet ovat nykyajan kliinisessä käytännössä yleisimmin määrättyjä lääkkeitä. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että ne alentavat tehokkaasti seerumin kolesterolipitoisuutta, joka on osoittautunut itsenäiseksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijäksi. Niiden on myös osoitettu olevan huomattavan tehokkaita sydäninfarktien määrän vähentämisessä sydän- ja verisuonitautia sairastavissa väestöryhmissä,minkä vuoksi niiden käyttö on lisääntynyt myös muissa sydän- ja verisuonitautien riskiryhmissä.

Statiinit ovat nykyisen kliinisen käytännön mukaan yleisimmin määrättyjä lääkkeitä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että ne alentavat seerumin kolesterolipitoisuutta tehokkaasti, mikä on todettu itsenäiseksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijäksi.