Beetasalpaajat ja Kalsiuminestäjät

Lääkkeistä

Beetasalpaajien tiedetään vähentävän sydäninfarktin riskiä ja parantavan sydämen vajaatoiminnan hoitotuloksia. Nyt näyttö hiljalleen kasvaa beetasalpaajien tehosta myös sepelvaltimossa, mikä voi olla tärkeä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Suomalaisessa seurantatutkimuksessa havaittiin, että potilailla jotka olivat nauttineet beetasalpaajia jo ennen sairastumistaan sydäninfarktiin, toipuminen tulinopeammaksi ja oireet lievemmiksi.

Beetasalpaajat voivat siis auttaa sepelvaltimotautipotilasta vähentämällä sydämen supistuvuutta ja laskemalla sydämen sykettä. Sivuvaikutuksiin kuuluu mm. väsymys, raajojen palelu, unihäiriöt, sekä huimaus. Beetasalpaajia saatetaan käyttää yhdessä sydämen tahdistimen kanssa, mikäli sykettä halutaan tarkastella tarkemmin.

Kalsiumkanavasalpaajat ovat ryhmä lääkkeitä, jotka vaikuttavat kalsiumin siirtymiseen soluihin ja säätelevät lihasten supistumista ja rentoutumista kalsiumkanaviin kohdistuvien vaikutustensa kautta. Niitä voidaan käyttää verenpainetaudin, , sepelvaltimotaudin, angina pectoriksen, rytmihäiriöiden ja niihin liittyvien sairauksien hoitoon. Näiden lääkkeiden vaikutus muistuttaa beetasalpaajia, sillä ne hidastavat sydämen sykettä ja vähentävät sydämen hapenkulutusta. Kalsiumkanava salpaajia käytetään beetasalpaajien sijasta, silloin kun beetasalpaajat eivät jostain syystä potilaalle sovellu.