Asetyylisalisyylihappo ja klopidogreeli

Käyttö

Kaksi yleisesti sepelvaltimotaudeissa käytettyä lääkettä ovat asetyylisalisyylihappo (aspiriini) ja klopidogreeli.

Aspiriini estää verihiutaleita takertumasta toisiinsa, ja vähentää täten riskiä hyytymiin ja tukoksiin sepelvaltimoissa. Aspiriini saattaa aiheuttaa sivuvaikutuksena vatsan ärtymistä.

Klopidogreeli toimii aspiriinin tavoin, vähentäen verihiutaleiden takertumista toisiinsa. Klopidogreeliä voidaan käyttää potilailla, jolle ei aspiriini sovi, esimerkiksi allergian takia. Näitä kahta lääkitystä käytetään myös joissain tapauksissa kombinaationa toistensa kanssa, mikäli tavoitellaan lääkityksellä suurempaa tehoa.