Aivojen terveys

Aivo- ja muistisairaudet

Aivot ovat ihmiselle elintärkeät, sillä ne ohjaavat ja säätelevät monipuolisesti ihmiskehon toimintaa.

Ihmisen muisti voi kärsiä useista eri syistä. Yleisimmät etenevät muistisairaudet ovat Alzheimer, Lewyn kappale -tauti, tai aivoverenkiertohäiriö.

Tässä osiossa voit oppia muistisairauksien lisää muistisairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä etenkin ravitsemuksen ja liikunnan osalta. Löydät myös tietoa riskitekijöistä.